Institut für Wissenschaft und Kunst (IWK)

Jour fixe Bildungstheorie | Bildungspraxis

20.11.2019, 11.12.2019, 15.1.2019

Erwachsenenbildung in Wissenschaft und Praxis.

Referenten Ursula Apitzsch, Christian H. Stifter, Christian Kloyber, Bettina Dausien, Wolfgang Kellner
Veranstaltungsort Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien, Sensengasse 3a, 1090 Wien, Hörsaal 1, 1.Stock